Логистичен център

Основна информация

Нашият основен логистичен център се намира в София, България. Той е разположен  на площ от 50 000 кв. м. на високо комуникативно място. Можем да съхряняваме едновременно до 2500 автомобила и да ги обработваме ефективно. Нашият логистичен център покрива високи стандарти за сигурност, с 24-часово видео наблюдение и жива охрана. Предлагаме следното обслужване на автомобилите:

  • PDI
  • Зареждане на акумулаторите
  • Автомивка
  • Квалифициран, опитен и надежден персонал

Какво ни прави уникални

Осигурили сме възможност да извършваме важни за съхранението на автомобилите услуги, което ни помага да поддъжраме високото ниво на услугите по транспорт на автомобили. Извършваме проверки на новопристигналите товари, за да сме сигурни в качеството на транспорта. Имаме необходимото оборудване за да поддържаме автомобилите, които съхраняваме в добро състояние, като захранвания за акумулатори, станция за зареждане на електромобили, автомивка (вътрешна и външна) и др.