Управление на качеството

Теоретични обучения

Теоретичните обучения за шофьорите и персонала се правят за да се придобие знание за най-новите и актуални технологии и процеси в сектора. Ние се стараем да внедрим иновациите в нашия работен процес за да гарантират високото ниво на услугите за нашите партньори.

Практически обучения

Практическите обучения са важни за професионализма и качеството на работния процес. Ние имаме репутацията на солиден, високоефективен партньор в сектора на превоз на автомобили и се опитваме да  се подобряваме за да предоставяме несравнима услуга.

 

Внедрена система за управление съгласно ISO 14001-2015

Quality and enviourment declaration

Декларация по качество и опазване на околната среда

Внедрена система за управление съгласно ISO 14001-2015