Технологии

За нас е приоритет да предоставяме сигурни, безопасни и качествени услуги за транспорт на автомобили. Използваме доказани системи за мониторинг и проследяване, за да можем да сме информирани и да предвиждаме и да сме информирани за всички детайли по транспорта на автомобили. Нашите високотехнологични системи ни помагат да събираме информация лесно и да предоставяме цялостен набор от услуги по транспорт на автомобили.


Използваме умни системи, които ни отличават сред конкурентите и ни дават полезна информация за всеки превоз, например:

 • Проследяване на местонахождението на камионите
 • Изпращане и получаване на съобщения от шофьорите
 • Проследяване на маршрутите
 • Калкулиране на маршрутите
 • Разстояния
 • Пътни такси

Обновено оборудване за следене на камионите с най – новите телематични системи

Transics

Webeye


Софтуерно решение за:

 • Превоз автомобили
 • Управление на склада
 • General Cargo
 • В реално време се наблюдават заявките, товарите и възможностите посредством диаграми и карти
 • Планирането е максимално ефективно