История на компанията

История на компанията

Основана през 2005, първоначално като отдел "Автовозни превози" на СОМАТ АД / Willi Betz BG, Кар Транспортер изиграва ключова роля на пазара на транспорт на автомобили през годините, отличавайки се като гъвкав и ефективен партньор на голямо количество бизнеси в България.

През Юли 2014, Кар Транспортер става отделно юридическо лице за да се доразвие и подобри бизнеса с транспорт на автомобили.

Новооснованата компания оперира със същите дългогодишни служители, продължавайки традицията и поддържайки качеството, с които беше известен отдела за автовозни превози на СОМАТ АД / Willi Betz BG.